top of page

POLİTİKALARIMIZ

shutterstock_1318349732.jpg

Kalite Duyarlılığımız

Müşteri Memnuniyetini, ürün kalitemizi ve dünyadaki Pazar

payımızı arttırmak için;

  • Takım anlayışı, yaratıcılık ve katılımcılığı teşvik ederek,

  • Teknolojiyi yakından izleyip, üretim kabiliyetimizi arttırarak,

  • Tüm çalışanların yetkinliğini arttırmak için eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek, firmamızı sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Çevre Duyarlılığımız

ULUS METAL, hızla tükenmekte olan doğal kaynaklarla birlikte, günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin; gelecekte bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli hazinelerden biri olduğuna inanmaktadır.

Bu doğrultuda ULUS METAL olarak çevre politikamız kapsamında;

 

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre performansını sürekli iyileştirmek, Atıkları minimuma indirmek, atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre etmek, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

  • Kurumsal Sorumluluk Politikası TR - EN - PL

  • Entegre Sistem Politikası TR - EN

  • Kalite Belgelerimiz

       IATF 16949

       ISO 9001

       ISO 14001

       ISO 45001

bottom of page