top of page

AR-GE

Küresel rekabette varlığımızı sürdürülebilir kılmak için ürünlerimizi, üretim yöntemlerimizi ve teknik hizmetlerimizi sürekli geliştirmek için yüksek işlevli bir  Ar-Ge Merkezi olmanın gerekliliğine inanmaktayız.

 

Bu doğrultuda nitelikli insan kaynağının yüksek katma değer üretebilmesi, yenilikler ve bilgi birikiminin yönetim ve gelişimini sağlamak Merkezimizin vizyonunu teşkil etmektedir.

bottom of page